Stefan Czarniecki – postać, wobec której nie można przejść obojętnie

0

Na wielu klasówkach, sprawdzianach i egzaminach pojawia się pytanie, kim był Stefan Czarniecki i jakie są jego zasługi na Polski. Była to niewątpliwie wybitna postać, która na stałe wpisała się w historię ojczyzny, a nawet wspomniano o nim, tworząc pieśń, która do dzisiaj jest Hymnem Polski. Nie można jednak zapominać, że był postacią kontrowersyjna, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza jego dokonań. Urodził się pod koniec XVI wieku w rodzinie średniozamożnej szlachty. Wzrastał w atmosferze patriotyzmu i poszanowania dla władzy królewskie. Ze względu na fakt, że ojciec nie był w stanie zapewnić mu majątku, rozpoczął zawodową służbę wojskową. Jego żoną była Zofia Kobierzyńska. Aktywnie włączał się walki przeciwko kozakom, jednak zasłynął dopiero w czasie walki przeciwko szwedzkiemu władcy w 1655. Czarnecki stanął wtedy po stronie Jana Kazimierza, który w tamtym czasie był królem Polski. Dlaczego jego postać była kontrowersyjna? Gdyż jednej strony wsławił się jako wybitny dowódca jazdy, a z drugiej strony był człowiekiem niewykształconych, i jak donosili świadkowe bardzo brutalnym. Za wybitne zasługi w walce ze Szwedami, władca Polski, w 1656 roku przyznał mu tytuł regimentarza, który oznaczał de facto dowódcę wojsk polskich. Sławił się szczególnie swoimi niezwykłymi umiejętnościami wojny podjazdowej. Koniec swojego życia spędził na dworze jako królewski urzędnik i doradca, który propagował umocnienie władzy królewskiej w państwie. Cieszył się bezgranicznym zaufaniem króla, który traktował go jak przyjaciela

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>