Ludzie o najwyższej kulturze i największej energii

0

Ludzie o najwyższej kulturze i największej energii wydają się być powiązani z klimatem umiarkowanym. Taki chyba właśnie był klimat śródziemnomorski w okresie polodowcowym i, być może, przyczynił się on w dużej mierze do rozwoju wysokiej cywilizacji i kultury Egipcjan. Z ustępowaniem lodowca ten korzystny pas klimatyczny przesunął się ku północy i rozwój cywilizacji postąpił w tym samym kierunku. Na wykresie kultury Grecji i Italii wznosząca się ku górze linia przebiega pomiędzy linią cywilizacji Egiptu a północno-zachodniej Europy. Dzisiaj najwyższą kulturą odznaczają się kraje położone bardziej na północ: Anglia, Szkocja, Kanada, Norwegia i europejskie tereny ZSRR. Tubylcy australijscy nie doznali takiego bodźca klimatycznego, stąd ich stagnacja, mimo pewnej formy artykułowanej mowy. Okazuje się więc, że przynajmniej dwa czynniki — artykułowana mowa i środowisko klimatyczne — niezbędne są dla postępu kulturowego.

Gdy porównujemy wykres I4 na rys. 53 z wykresami C na rys. 54, powinniśmy zauważyć, że szczególnie znaczne wzniesienie około 50 000 roku p.n.e. na pierwszym wykresie jest współczesne początkom wzniesienia wykresów rozwoju kulturowego’. Czyżby był to tylko zwykły zbieg okoliczności? Niewątpliwie stanowi to poparcie dla wywodów White’a (lecz nie dla podanej przez niego daty tego zjawiska) i zdawałoby się być zgodne z faktem, że znaczny rozwój kulturowy nie może w żadnym przypadku nastąpić bez używania mowy jako środka wymiany poglądów. Dalszy znaczny rozwój można przewidzieć, gdy ludzie zaczną posługiwać się językiem międzynarodowym. „Magazynowanie” idei i przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie w formie pisanej stanowiło niewątpliwie następną przyczynę i bodziec dla postępu kulturowego, a znamienne jest, że na wykresach rozwój kultur owy/czas najszybszy i najbardziej widoczny wzrost wykazany jest w tej części, która dotyczy okresu, kiedy po raz pierwszy wprowadzono pismo w północno-zachodniej Europie, a w szczególności w Anglii. Tak więc łańcuch przyczyn prowadzących do przy spieszenia rozwoju kultury, wykazanego na rys. 54, przedstawiałby się następująco:

Zdrowy ocieplający się klimat właściwa mutacja genów -> powiększenie czaszki -> rozwój mózgu —> wzrost umiejętności umysłowych rozwój artykułowanej mowy i wprowadzenie dokumentów pisanych.

Przypuszczalnie więc rozpoczęcie się tych procesów około 50 000 lat temu, a następnie ich kontynuacja aż po dzień dzisiejszy, stanowi główne przyczyny znacznego przyspieszenia rozwoju kulturowego, uwieńczonego obecnym stanem cywilizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>